แท่งอะคริลิคตันใส (Acrylic Rods)

   

 แท่งตันกลม : Ø 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.

 แท่งตัน 3 เหลี่ยม : 3x3, 5x5, 20x20 mm. (ลักษณะตัว L/T/E)

 แท่งตัน 4 เหลี่ยม : 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8 mm.

 แท่งตัน 6 เหลี่ยม : 23 mm.

ความยาว : 100 - 200 cm.

แท่งอะคริลิคกลมตัน (Acrylic Bubble rod)

   

 แท่งตันกลม : Ø 25, 30 mm.

ท่ออะคริลิคกลวง (Acrylic Tubes)

   

เส้นผ่าศูนย์กลาง Outer Diameter (OD) มม.

• Ø 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
  120, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500 mm.

ความหนาขอบท่อ (มม.)

• 1.5, 2, 3, 4, 5 mm. แล้วแต่ขนาด

ความยาวของท่อ

• 200 cm.

ข้อมูลเพิ่มเติม »www.plexiglas.net

Home  | Product  | Fabrication  | Trophy  | About Us  | Service  | Contact Us