โล่คริสตัลModel [1] : CY201
Size ความสูง(cm) ราคา
A 26.5 1,500
B 24.5 1,400
C 23.5 1,250


Model [2] : CY203G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 30 1,150
B 28 1,000
C 26 900


Model [3] : CY204G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,650
B 25 1,500
C 23 1,400


Model [4] : CY205G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 30 1,400
B 28 1,250
C 26 1,150


Model [5] : CY207
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,500
B 26 1,400
C 24 1,250


Model [6] : CY208
Size ความสูง(cm) ราคา
A 22 1,250
B 21 1,150
C 20 1,000


Model [7] : CY208G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 22 1,400
B 21 1,250
C 20 1,150


Model [8] : CY208(G2)
Size ความสูง(cm) ราคา
A 22 1,400
B 21 1,250
C 20 1,150


Model [9] : CY209AB
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,500
B 26 1,400
C 25 1,250


Model [10] : CY211G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 31 1,650
B 28 1,500
C 26 1,400


Model [11] : CY212
Size ความสูง(cm) ราคา
A 29 1,400
B 27 1,250
C 25 1,150


Model [12] : CY213
Size ความสูง(cm) ราคา
A 25 1,500
B 24 1,400
C 23 1,250


Model [13] : CY214
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,500
B 26 1,400
C 25 1,250


Model [14] : CY214G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,650
B 26 1,500
C 25 1,400


Model [15] : CY215G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 27 1,500
B 25.5 1,400
C 24 1,250


Model [16] : CY216
Size ความสูง(cm) ราคา
A 23 4,000
B 20 3,250
C 18 2,750


Model [17] : CY218G
Size ความสูง(cm) ราคา
A 24 1,250
B 22 1,150
C 21 1,000


Model [18] : CY221(G2)
Size ความสูง(cm) ราคา
A 22 1,250
B 20 1,150
C 18 1,000


Model [19] : CY222E
Size ความสูง(cm) ราคา
A 24.5 1,500
B 22.5 1,400
C 20.5 1,250


Model [20] : CY223E
Size ความสูง(cm) ราคา
A 25.5 1,750
B 23.5 1,650
C 21.5 1,500

Home  | Product  | Fabrication  | Trophy  | About Us  | Service  | Contact Us