ถ้วยรางวัลอิตาลี่Model [1] : EC29
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
AA 16X10.8 cm 2,200
A 14.5X9.8 cm 2,000
B 12.5X8.7 cm 1,700
C 10.5X7.5 cm 1,500


Model [2] : EC39
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 16.5X12.8 cm 2,000
B 14X10.5 cm 1,800
C 11.5X8.3 cm 1,600
D 9.5X6.7 cm 1,400


Model [3] : EC43
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 13X10 cm 1,900
B 11.5X9.2 cm 1,700
C 10.5X8.4 cm 1,550
D 9X7 cm 1,400


Model [4] : ECMU
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 15X8 cm 2,050
B 12.5X7 cm 1,730
C 11X6 cm 1,500


Model [5] : EC133
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 19.5X11 cm 1,900
B 17.5X10 cm 1,700
C 15X8.5 cm 1,500
D 12.5X7 cm 1,300
E 10X5.5 cm 1,050


Model [6] : EC89
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 26X11.8 cm 2,900
B 24X10.8 cm 2,700
C 22X9.8 cm 2,200
D 19X8.7 cm 000
E 17X7.8 cm 000
F 13.5X6.2 cm 000
G 11.5X4.8 cm 000


Model [7] : EC149
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
XL 20.8X11.6 cm 2,400
A 17.8X9.8 cm 2,200
B 16X8.7 cm 2,000
C 13.5X7.8 cm 1,800
D 11.2X6.2 cm 1,550


Model [8] : S154
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 16X12 cm 1,600
B 13.5X10 cm 1,400
C 11.5X8 cm 1,200


Model [9] : S172
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 16X12 cm 1,600
B 13.5X10 cm 1,400
C 11.5X8 cm 1,200


Model [10] : S173
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 18X12 cm 1,600
B 15.5X10 cm 1,400
C 13.5X8 cm 1,200


Model [11] : S174
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 16X12 cm 1,600
B 14x10 cm 1,400
C 12x8 cm 1,200


Model [12] : S613
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 17X12 cm 1,600
B 15X10 cm 1,400
C 12.5X8 cm 1,200


Model [13] : S558
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 17.5X12 cm 1,700
B 15X10 cm 1,500
C 13X8 cm 1,200


Model [14] : S184
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 18.5X12 cm 1,700
B 16X10 cm 1,500
C 13.5X8 cm 1,200


Model [15] : M133
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 24.5X12 cm 1,800
B 21.5X10 cm 1,600
C 18X8 cm 1,400


Model [16] : M777
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 24X12 cm 2,400
B 21X10 cm 2,000
C 18X8 cm 1,800
D 15X7 cm 1,600
E 13X6 cm 1,400


Model [17] : M167
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 24X12 cm 1,900
B 21X10 cm 1,700
C 17.5X8 cm 1,400


Model [18] : 1B82
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 21X14 cm 1,900
B 18.5X12 cm 1,700
C 15.5X10 cm 1,500


Model [19] : M771
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 22.5X14 cm 1,900
B 20X12 cm 1,700
C 16.5X10 cm 1,500


Model [20] : 2B91
Size ความสูงไม่รวมฐาน ราคา
A 23X12 cm 1,900
B 20X10 cm 1,700
C 17X8 cm 1,500

Home  | Product  | Fabrication  | Trophy  | About Us  | Service  | Contact Us