แผ่นพลาสวูด
 
  (Plastwood Sheet)   แผ่นพลาสวูด เป็นผลิตภัณฑ์ Regid PVC Integral ที่มีคุณภาพสูง ชนิดแผ่นเรียบเอนกประสงค์
มีคุณภาพสูง วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ทดแทน
ไม้ธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้ธรรมชาติ สามารถผลิตได้ความยาว
สูงสุดถึง 6 เมตร
แผ่นพลาสวูดคืออะไร

 - แผ่น Plastwood คือแผ่นชีทชนิดแข็ง (Rigid PVC Foam Sheet) ที่ผลิตขึ้นจาก Poly Vinyl Chloride (PVC)
 - โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ
 - แผ่น Plastwood มีขนาดมาตรฐานที่ 122x244 cm แต่ความยาวสามารถผลิตได้ถึง 600 cm โดยปราศจากรอยต่อ
 - แผ่น Plastwood มีความหนาตั้งแต่ 1-25 mm
คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ Plastwood

 - มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง
 - มีความคงทนต่อการผุกร่อนทั้งจากความชื้น(ไม่มีการบวมตัวหรือพองตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ)และปลอดภัยจากแมลง
   จำพวก ปลวก, มอด, และแมลงปีกแข็งชนิดต่างๆ
 - มีความคงทนต่อสารเคมี กรดแก่และเบสแก่
 - Plastwood เป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก จึงสามารถนำมาดัดโค้งเพื่อความสะดวกในการ ใช้งานบางประเภท
   โดยการใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูงจำพวก Heater  
 - สามารถนำมาพิมพ์สี หรือพ่นสีลงบนแผ่น Plastwood ได้ โดยใช้สีประเภทอะครีลิครวมทั้งสามารถใช้ในงาน Screen
   งาน Inkjet และงานติด Sticker ได้
แผ่นพลาสวูด เป็นแผ่นพีวีซีชนิดแข็ง
   เป็นแผ่นพีวีซีชนิดแข็ง Rigid PVC Foam Sheetที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยมีการแบ่งประเภทของแผ่น
   ออกเป็น 3 รุ่น ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
   1. รุ่น Siam Plastwood เป็นแผ่นที่มีความหนาแน่นของแผ่นสูง เหมาะสมกับงานที่ต้องการความแข็งแรงของแผ่นสูง        ติดตั้งเป็นการถาวรอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรง
   2. รุ่น Eco Plastwood เป็นแผ่นที่มีความหนาแน่นปานกลางมีผิวหน้าแข็ง เหมาะสมกับงานที่ต้องการ วัสดุน้ำหนักเบา
       แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรง
   3. รุ่น Ezy Plastwood เป็นแผ่นที่มีความหนาแน่นต่ำ ,น้ำหนักเบา เหมาะสมกับงานประเภทป้ายโฆษณา งานตกแต่ง
       ภายในหรืองานที่ใช้ชั่วคราว
 
 
 
 
คุณสมบัติแผ่นพลาสวูด รุ่น สยาม
 
    Light weight and high flexibility
มีน้ำหนักเบา  มีความหนาแน่นประมาณ 0.55-0.66 g/cm3 และมีความยืดหยุ่นสูง
 
 
    High impact strenght
ทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
 
 
    Water reellent
ไม่ดูดซึมความชื้น จึงไม่บวมหรือพองเมื่อแช่น้ำ
 
 
    Chemical agents and corrosion resistant
ไม่มีส่วนผสมของใยหิน จึงสามารถนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารได้  มีความคงทนต่อสารเคมี กรดแก่  และเบสแก่  สามารถพิมพ์สีหรือพ่นสี ลงบนแผ่นพลาสวูด  โดยใช้สีประเภทอะครีลิก หรือ สีประเภท
อีพอกซี่
 
 
    Self extinguishing
ไม่เป็นเชื้อไฟ
 
 
    High resistance to atmosphric agents UV stability
มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสมกับงานทั้งภายนอกและภายใน
 
 
    Excellent thermal and acoustic insulation
เป็นฉนวนป้องกันเสียง
 
 
    Erosion resistant
มีความคงทนต่อการผุกร่อน และยังหมดปัญหา เรื่องปลวก มอดแมลงปีกแข็ง หรือ เชื้อรา ที่มากัดกิน
 
 
    Heat resistant
เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
 
 
    Easy work ability like wood
สามารถทำงานได้ด้วยเครื่องมือช่างทุกชนิด เช่น ตอกตะปู ยิงสกรู ตัดด้วยเลื่อยตัดไม้ต่างๆ เช่น
เลื่อยลันดา, เลื่อยวงเดือน กบไม้และเลื่อย jigsaw โดยไม่มีการแตกหัก