กล่องใส่โล่รางวัล
 Model : กล่องผ้าไหม
 Model : กล่องผ้าไหม  Model : กล่องผ้าไหม  Model : กล่องผ้าไหม
 Model : กล่องผ้าไหม  Model : กล่องสี   Model : กล่องกระดาษขาว